Навигация

ИКТ Клъстер Пловдив

Пловдив 4004
ул. "Кукленско шосе" 9Н
етаж 3, офис 4

КОДАР ООД

Име на фирмата

КОДАР ООД

Седалище и адрес

гр. Пловдив, „Кукленско шосе“ 9Н

Адрес за кореспонденция

гр. Пловдив, „Кукленско шосе“ 9Н

Управител

Николай Павлов, управител

Лице за контакт

Диляна Крушкова

Телефонен номер за контакт

(032) 637 763

Факс

(032) 637 764

Представяне на фирмата

Кодар ООД е основана в гр. Пловдив през 1996 година от Асен Рахнев.

Екипът ни има богат практически опит в реализацията на решения за малки и средни предприятия, големи организации и корпоративни клиенти, учебни заведения, университети, чуждестранни фирми. Състои се от повече от 25 опитни софтуерни специалисти - разработчици, проектанти и специалисти по качеството. Част от тях работят във фирмата още от нейното създаване.

От създаването си през 1996 година до сега Кодар ООД е разработила и поддържа редица софтуерни продукти и модули изработени по поръчка за своите клиенти, за да удовлетвори техните конкретни нужди.

Фирмата осъществява проектиране, разработване, внедряване, поддръжка и услуги в сферата на информационните технологии.

Приложни области:

 • Финанси и счетоводство;
 • Управление и организация на бизнеса;
 • Образование;
 • Застраховане;
 • Транспорт;
 • Електронни услуги и електронна търговия;
 • Мобилни приложения;
 • Уеб приложения и уеб портали.

Използвани технологии:

 • Microsoft .NET Framework, WPF, Silverlight, ADO.NET;
 • Java, J2EE, JDBC;
 • Web Services, SOAP, REST;
 • HTML, XHTML, CSS, JavaScript, Ajax.
 • Web: ASP.NET, JSP;
 • Borland Delphi;
 • OLE: ActiveX, COM, COM+, automation;
 • Database-driven applications using Microsoft SQL Server, MySql, Interbase / Firebird, and Oracle.

Основни продукти и услуги:

Счетоводно-отчетни – Двустранно счетоводство; Дълготрайни активи; ТРЗ (ЛС, заплати, гр. договори, самоосигуряващи се); Фактуриране; Печат на банкови документи; Документооборот.

Системи за управление на бизнеса – ИС за управление на автостопанство; ИС за управление на предприятия за внос и търговия с хранителни продукти; ИС за управление на търговски предприятия с производство по разходни норми; Университетска Информационна Система; ИС за печатници, ИС за панаирна и изложбена дейност и др.

Акционерна книга/Дивиденти/Провеждане на акционерно събрание.