Навигация

ИКТ Клъстер Пловдив

Пловдив 4004
ул. "Кукленско шосе" 9Н
етаж 3, офис 4

Устав

Уставът на сдружение "Клъстър информационни и комуникационни технологии Пловдив", което съкратено се изписва "ИКТ Клъстер Пловдив", бе приет единодушно от всички учредители на Учредителното събрание, състояло се на 10.10.2012 г. в гр. Пловдив.

Вижте пълния текст на устава.