Навигация

ИКТ Клъстер Пловдив

Пловдив 4004
ул. "Кукленско шосе" 9Н
етаж 3, офис 4

Публични покани

15.07.2015 | ИКТ Клъстер Пловдив обявява публична покана с предмет: избор на Изпълнител за „Разработване на стратегия за развитие на Клъстер информационни и комуникационни технологии Пловдив (ИКТ клъстер Пловдив)“.

Документи

Декларация на кандидата по член 22
Договор за изработка
Изисквания към офертите
Методика за оценка на офертите
Оферта
Публична покана
Въпроси и отговори