Навигация

ИКТ Клъстер Пловдив

Пловдив 4004
ул. "Кукленско шосе" 9Н
етаж 3, офис 4

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА

В момента няма свободни места

Изтекли обяви

23.05.2014

ДЛЪЖНОСТ: Оператор въвеждане на данни

БРОЙ СВОБОДНИ МЕСТА: 1
МЯСТОТО Е СВОБОДНО, СЧИТАНО ОТ:
МЯСТО НА РАБОТА: ИКТ Клъстер Пловдив
ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА
ОБРАЗОВАНИЕ: висше - магистър
СПЕЦИАЛНОСТИ И КВАЛИФИКАЦИЯ: Висше образование, специалност – математика/информатика/компютърни технологии, опит в използването на специализиран счетоводен софтуер, организираност, комуникативност, умения за работа с операционни системи и стандартен софтуер.
ИЗИСКВАН ТРУДОВ СТАЖ: 2 години
ВИД ТРУДОВ ДОГОВОР: за определен срок
РАБОТНО ВРЕМЕ: 4часа
НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ
-Молба за назначаване до председателя на Клъстера
-Трудова автобиография
-Копие от документа удостоверяващ завършена степен на образование и квалификация
-Свидетелство за съдимост
-Карта за предварителен медицински преглед, във връзка с кандидатстването за обявената длъжност

ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ЩЕ СЕ ПРИЕМАТ 
ОТ: Председателя на УС на ИКТ Клъстер Пловдив
ДО: 30.05.2014 г. 16:30 часа
В СГРАДА НА: ИКТ Клъстер Пловдив
АДРЕС: гр. Пловдив
Бул. „Кукленско шосе“ №9Н, ет. 3, офис 4
ТЕЛЕФОН ЗА ВРЪЗКА: 032 63 77 63 

Д-Р ИВАЙЛО СТАРИБРАТОВ
Председател на ИКТ Клъстер Пловдив

23.05.2014

ДЛЪЖНОСТ: Бизнес анализатор, информационни технологии

БРОЙ СВОБОДНИ МЕСТА: 1
МЯСТОТО Е СВОБОДНО, СЧИТАНО ОТ:
МЯСТО НА РАБОТА: ИКТ Клъстер Пловдив
ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА
ОБРАЗОВАНИЕ: висше - бакалавър
СПЕЦИАЛНОСТИ И КВАЛИФИКАЦИЯ: Висше образование – бакалавър, специалност –информатика/маркетинг, опит по специалността минимум 2 години, опит в проучването на IT пазара, внедряването и използването на иновативни софтуерни и маркетингови решения насочени към бранша, организираност, комуникативност, умения за работа с операционни системи и стандартен софтуер.
ИЗИСКВАН ТРУДОВ СТАЖ: 2 години
ВИД ТРУДОВ ДОГОВОР: за определен срок
РАБОТНО ВРЕМЕ: 4часа
НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ
-Молба за назначаване до председателя на Клъстера
-Трудова автобиография
-Копие от документа удостоверяващ завършена степен на образование и квалификация
-Свидетелство за съдимост
-Карта за предварителен медицински преглед, във връзка с кандидатстването за обявената длъжност

ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ЩЕ СЕ ПРИЕМАТ 
ОТ: Председателя на УС на ИКТ Клъстер Пловдив
ДО: 30.05.2014 г. 16:30 часа
В СГРАДА НА: ИКТ Клъстер Пловдив
АДРЕС: гр. Пловдив
Бул. „Кукленско шосе“ №9Н, ет. 3, офис 4
ТЕЛЕФОН ЗА ВРЪЗКА: 032 63 77 63 

Д-Р ИВАЙЛО СТАРИБРАТОВ
Председател на ИКТ Клъстер Пловдив

23.05.2014

ДЛЪЖНОСТ: Административен секретар

БРОЙ СВОБОДНИ МЕСТА: 1
МЯСТОТО Е СВОБОДНО, СЧИТАНО ОТ:
МЯСТО НА РАБОТА: ИКТ Клъстер Пловдив
ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА
ОБРАЗОВАНИЕ: висше - магистър
СПЕЦИАЛНОСТИ И КВАЛИФИКАЦИЯ: Висше образование – магистър, специалност – администрация и управление/мениджмънт, опит в държавната администрация, организираност, комуникативност, умения за работа със стандартен софтуер.
ИЗИСКВАН ТРУДОВ СТАЖ: 1 година
ВИД ТРУДОВ ДОГОВОР: за определен срок
РАБОТНО ВРЕМЕ: 8часа
НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ
-Молба за назначаване до председателя на Клъстера
-Трудова автобиография
-Копие от документа удостоверяващ завършена степен на образование и квалификация
-Свидетелство за съдимост
-Карта за предварителен медицински преглед, във връзка с кандидатстването за обявената длъжност

ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ЩЕ СЕ ПРИЕМАТ 
ОТ: Председателя на УС на ИКТ Клъстер Пловдив
ДО: 30.05.2014 г. 16:30 часа
В СГРАДА НА: ИКТ Клъстер Пловдив
АДРЕС: гр. Пловдив
Бул. „Кукленско шосе“ №9Н, ет. 3, офис 4
ТЕЛЕФОН ЗА ВРЪЗКА: 032 63 77 63 

Д-Р ИВАЙЛО СТАРИБРАТОВ
Председател на ИКТ Клъстер Пловдив

23.05.2014

ДЛЪЖНОСТ: Главен счетоводител

БРОЙ СВОБОДНИ МЕСТА: 1
МЯСТОТО Е СВОБОДНО, СЧИТАНО ОТ:
МЯСТО НА РАБОТА: ИКТ Клъстер Пловдив
ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА
ОБРАЗОВАНИЕ: висше - магистър
СПЕЦИАЛНОСТИ И КВАЛИФИКАЦИЯ: Висше образование – магистър, специалност – икономика и управление/счетоводство и контрол, трудов стаж като счетоводител – най-малко 10 години, вкл. заемана длъжност главен счетоводител – най-малко 3 години, организираност, комуникативност, умения за работа със стандартен и счетоводен софтуер.
ИЗИСКВАН ТРУДОВ СТАЖ:
ВИД ТРУДОВ ДОГОВОР: за определен срок
РАБОТНО ВРЕМЕ: 4 часа
НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ
-Молба за назначаване до председателя на Клъстера
-Трудова автобиография
-Копие от документа удостоверяващ завършена степен на образование и квалификация
-Свидетелство за съдимост
-Карта за предварителен медицински преглед, във връзка с кандидатстването за обявената длъжност

ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ЩЕ СЕ ПРИЕМАТ 
ОТ: Председателя на УС на ИКТ Клъстер Пловдив
ДО: 30.05.2014 г. 16:30 часа
В СГРАДА НА: ИКТ Клъстер Пловдив
АДРЕС: гр. Пловдив
Бул. „Кукленско шосе“ №9Н, ет. 3, офис 4
ТЕЛЕФОН ЗА ВРЪЗКА: 032 63 77 63 

Д-Р ИВАЙЛО СТАРИБРАТОВ
Председател на ИКТ Клъстер Пловдив

23.05.2014

ДЛЪЖНОСТ: Юрисконсулт

БРОЙ СВОБОДНИ МЕСТА: 1
МЯСТОТО Е СВОБОДНО, СЧИТАНО ОТ:
МЯСТО НА РАБОТА: ИКТ Клъстер Пловдив
ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА
ОБРАЗОВАНИЕ: висше - магистър
СПЕЦИАЛНОСТИ И КВАЛИФИКАЦИЯ: Висше образование, специалност – юрист, организираност, комуникативност, опит в участия на търгове и обществени поръчки, умения за работа със стандартен софтуер.

ИЗИСКВАН ТРУДОВ СТАЖ: 3 години
ВИД ТРУДОВ ДОГОВОР: за определен срок
РАБОТНО ВРЕМЕ: 4 часа
НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ
-Молба за назначаване до председателя на Клъстера
-Трудова автобиография
-Копие от документа удостоверяващ завършена степен на образование и квалификация
-Свидетелство за съдимост
-Карта за предварителен медицински преглед, във връзка с кандидатстването за обявената длъжност

23.05.2014

ДЛЪЖНОСТ: Ръководител проекти

БРОЙ СВОБОДНИ МЕСТА: 1 
МЯСТОТО Е СВОБОДНО, СЧИТАНО ОТ:
МЯСТО НА РАБОТА: ИКТ Клъстер Пловдив
ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА
ОБРАЗОВАНИЕ: висше - магистър
СПЕЦИАЛНОСТИ И КВАЛИФИКАЦИЯ: Висше образование, специалност – математика/компютърни науки/информатика, владеене на английски език писмено и говоримо, организираност, комуникативност, умения за работа с операционни системи и стандартен софтуер, свидетелство за управление на МПС – категория Б, предимство: завършен престижен университет.
ИЗИСКВАН ТРУДОВ СТАЖ: 3 години
ВИД ТРУДОВ ДОГОВОР: за определен срок
РАБОТНО ВРЕМЕ: 8 часа
НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ

-Молба за назначаване до председателя на Клъстера
-Трудова автобиография
-Копие от документа удостоверяващ завършена степен на образование и квалификация
-Свидетелство за съдимост
-Карта за предварителен медицински преглед, във връзка с кандидатстването за обявената длъжност