Навигация

ИКТ Клъстер Пловдив

Пловдив 4004
ул. "Кукленско шосе" 9Н
етаж 3, офис 4

Униконс ООД

Име на фирмата

Униконс ООД

Седалище и адрес

ПЛОВДИВ, 4000 ул. Александър Пушкин 3

Адрес за кореспонденция

ПЛОВДИВ, 4000 ул. Александър Пушкин 3

Управител

Георги Ангелов Даскалов

Лице за контакт

Лиляна Миленкова

Телефонен номер за контакт

0877 164 666

Уеб сайт на фирмата

Представяне на фирмата

Проектиране, разработка, продажба и внедряване на програмни продукти, предназначени за пълно автоматизиране на финансово-счетоводната и други дейности на фирмата.
 
Основен продукт: Скиптър(i) - Интегрирана система за управление.
Обхваща дейностите по управление на материални запаси, дълготрайни активи, финансови средства, административни процеси, счетоводна дейност, ресторантьорска дейност, хонорари, управление на човешки ресурси и обработка на работни заплати.
Системата представлява платформа за изграждане на информационни модели. Процесите, документите и справките се проектират и моделират спрямо условията в конкретното приложение.
Приложима е за търговски и производствени предприятия, както и за предприятия в областта на услугите. Ползва се и от бюджетни организации.