Навигация

ИКТ Клъстер Пловдив

Пловдив 4004
ул. "Кукленско шосе" 9Н
етаж 3, офис 4

Правилник

На 26.10.2012 г. Управителният съвет на "Клъстер информационни и комуникационни технологии Пловдив" прие Правилник за осъществяване на общественополезна дейност.

Вижте пълния текст на Правилника