Навигация

ИКТ Клъстер Пловдив

Пловдив 4004
ул. "Кукленско шосе" 9Н
етаж 3, офис 4

Новини

21.03.2014 г.

Меморандум за сътрудничество при развитие на икономически проекти на територията на област Пловдив

„Клъстер информационни и комуникационни технологии Пловдив” съвместно с „Клъстер проектиране и строителство” и кметове на девет общини подписаха меморандум за развитие на „Тракия икономическа зона”. Икономическа зона Тракия обединява всичките шест индустриални зони в района на град Пловдив. Общините, включени в документа са Асеновград, Калояново, Куклен, Марица, Първомай, Раковски, Родопи, Стамболийски и Пловдив. Целите заложени в меморандума са: - Развитие на регион Пловдив - Подобряване мобилността на работната сила - Осигуряване достъп до работни места в индустриални, логистически и търговски обекти - Подобряване на обществената, жилищната и бизнес средата Списък на индустиралните зони: 1. ИНДУСТРИАЛНО-ТЪРГОВСКА ЗОНА „МАРИЦА” 2. ИНДУСТРИАЛНА ЗОНА „РАКОВСКИ” 3. ПРОМИШЛЕНО-ТЪРГОВСКА ЗОНА „КУКЛЕН” 4. ИНДУСТРИАЛНА ЗОНА И ВИСОКОТЕХНОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР „ТРАКИЯ” 5. АГРО ЦЕНТЪР „КАЛОЯНОВО” 6. ПАРК „ОБРАЗОВАНИЕ И ВИСОКИ ТЕХНОЛОГИИ”


 Правилник за осъществяване на общественополезна дейност. 26.10.2012

Правилник за осъществяване на общественополезна дейност.

На 26.10.2012 г. Управителният съвет на "Клъстер информационни и комуникационни технологии Пловдив" прие Правилник за осъществяване на общественополезна дейност.


Регистриране на сдружението 25.10.2012

Регистриране на сдружението

Сдружение с нестопанска цел „Клъстер информационни и комуникационни технологии Пловдив”, което съкратено се изписва „ИКТ Клъстер Пловдив” е регистрирано в ПЛОВДИВСКИЯ ОКРЪЖЕН СЪД, с РЕШЕНИЕ No: 309 от 25.10.2012 г.


Приемане на устав 10.10.2012

Приемане на устав

Уставът на сдружение "Клъстър информационни и комуникационни технологии Пловдив", което съкратено се изписва "ИКТ Клъстер Пловдив", бе приет единодушно от всички учредители на Учредителното събрание, състояло се на 10.10.2012 г. в гр. Пловдив.


1   2   3   4   5