Навигация

ИКТ Клъстер Пловдив

Пловдив 4004
ул. "Кукленско шосе" 9Н
етаж 3, офис 4

Новини

Фирми и институции приети за членове в сдружението 10.10.2012

Фирми и институции приети за членове в сдружението

Решение № 1 от Протокол от заседание на ОС на членовете на сдружение с нестопанска цел „ИКТ Клъстер Пловдив“, състояло се на 27.03.2013 г. в гр. Пловдив.


1   2   3   4   5